Projeleri tamamlanmış, yasal izinleri alınmış inşaatın; projelerine,sözleşme şartlarına, güncel teknik ve idari tüzük, yönetmelik, standart şartnameler ile fen ve sanat kurallarına ve yapı sanatının genel olarak bilinen kaidelerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.
  • Genel İnşaat Yatırımları
  • Çelik Taşıyıcı Sistemli Yapılar
  • Betonarme Yapılar
  • Prefabrik Yapılar
  • Hafriyat
  • Drenaj Sistemleri
  • İzolasyon Uygulamaları