İşverenin talepleri doğrultusunda çevre ve insan ilişkileri  incelenerek,çevre ile fiziksel uyum içinde,kanun ve yönetmeliklere uygun ,inşaat yapım şartname ve yönetmeliklerine uygun ve mühendislik sınırları içerisinde, işverenin bütçesi dahilinde en ekonomik çözümü sunan projelerin hazırlanmasını sağlamak.
  • Mimari Tasarım
  • Statik Projelendirme
  • Elektrik Projelendirme
  • Mekanik Projelendirme
  • Peyzaj Mimarisi
  • İç Mimari Dizaynı